Tmt comp background

Multimedia

TMT ਟੀਮ ਨੰ ਮਿਲੋ

ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ TMT ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਟੀਸੀਸੀ) ਤੋਂ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ TMT ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੌਫਟਵਅੇ ਰ ਨੰ  ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

TMT ਟੀਮ ਨੰ ਮਿਲੋ

ਬੰਗਲੌਰ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ TMT ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈਟੀਸੀਸੀ) ਤੋਂ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾਲ
ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ TMT ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੌਫਟਵਅੇ ਰ ਨੰ  ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।